외국어 베트남어

스킵네비게이션

Giới thiệu về KMCU

Hoan nghênh bạn đã đến với trang web của trường cao đẳng văn hóa Keimyung!

Trường cao đẳng văn hóa Keimyung được thành lập vào năm 1962 và kỷ niệm 60 năm thành lập, với tôn chỉ "Vì một đất nước của chân lý, chính trực và yêu thương", trường đã cung cấp nền giáo dục chuyên nghiệp, yêu thương con người, đào tạo ra rất nhiều nhân tài năng động và sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và xã hội.

More

KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY Các khoa

01 /04
Bản đồ
01/08

Nhập học

Trường đại học của chúng tôi sẽ là một trường đại học mà giới trẻ muốn vào và thực hiện ước mơ của mình như một người thầy cả đời, người quan tâm đến sinh viên bằng tình yêu và sự chân thành.